naam kop fel groen
                               tsbiogasts foto's tsaanmeldentsklantentslinksts vignet specimencertificaat specimen 
         

Biogasinstallaties zetten organisch materiaal om in biogas en reststoffen. In ons geval zetten ze dierlijke uitwerpselen om in brandbaar biogas en in zeer goed bruikbare mest. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) –identiek aan het ons bekende aardgas—en  koolstofdioxide (CO2).

De installaties zijn opgebouwd uit een ondergrondse opslagtank met koepelvormig dak, een invoer en een uitvoer. Vaak is op de invoer ook een toilet aangesloten zodat ook de menselijke ontlasting omgezet wordt in biogas.

Wij bouwen onze biogasinstallaties in Nepal. Er is in Nepal veel ervaring met biogasinstallaties en vooral met biogasinstallaties van kleine omvang (inhoud van 4 kuub). In Nepal alleen zijn er al 150.000 van dit type installatie gebouwd. Het zijn ééngezinsinstallaties, d.w.z. installaties die door één enkel huishouden worden gebruikt. Hiermee bereiken we naast reductie van broeikasgassen ook een stukje ontwikkelingshulp, want de gezinnen waar de bouw van de installaties plaatsvindt wonen in arme gebieden en een biogasinstallatie betekent gratis gas om op te koken. Zonder de installatie zijn de gezinnen voor het bereiden van eten aangewezen op brandhout. Het sprokkelen van brandhout is echter erg arbeidsintensief en biogas bespaart dus een aanzienlijke hoeveelheid tijd die de lokale bevolking anders kan benutten. Verder is de rook van het houtvuur erg ongezond en is koken op biogas een heel schoon alternatief. Tenslotte is de mest die uit een biogasinstallatie komt beter voor het land omdat tijdens het fermentatieproces in de installatie veel ziektekiemen in de mest gedood worden. De lokale bevolking krijgt dus een ook beter rendement in de moestuin.  

De hoeveelheid broeikasgas die per jaar wordt afgevangen en wordt omgezet tot biogas is afhankelijk van een aantal factoren. Zo spelen bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbare dierlijke uitwerpselen, het seizoen (en dan met name de temperatuur) en de gebruiksintensiviteit van de installatie allemaal een rol. Als uitgangspunt gebruiken wij metingen die door onafhankelijke Nepalese organisaties verricht worden en zodoende een betrouwbaar gemiddelde tonen. Hierop baseren wij de hoogte van de investering die noodzakelijk is om een CO2 uitstoot van 200 kg te compenseren.

Onderstaande tekening geeft het principe van de werking van de installatie. In de ondergrondse tank bevindt zich een mix van mest en water (in een verhouding van 1 op 1). Daar vindt een natuurlijke gisting plaats die ervoor zorgt dat er methaangas vrijkomt. Het gas stijgt op en blijft aan de onderkamt van de koepel hangen tot de kraan opengedraaid wordt en het gas via de pijp naar de keuken stroomt waar het verbrand wordt op een standaard gasbrander.

doorsnee.  

                    Schematisch overzicht: een installatie in dwarsdoorsnede.

Behalve het neutraliseren van methaangas bespaart een biogasinstallatie ook nog eens 1,8 ton brandhout per jaar.  http://www.bspnepal.org.np/?option=publication

NB - In werkelijkheid wordt in de installaties methaan (CH4) verbrand en geen CO2. Methaan is net als CO2 een gas dat het broeikaseffect veroorzaakt en dus samen met CO2 een oorzaak is van de opwarming van de aarde. Methaan is echter 23 x zo schadelijk als CO2 met betrekking tot het broeikaseffect en dit betekent dat biogasinstallaties nog veel beter voor het milieu zijn dan we in eerste instantie verwachten. (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgas voor details.)logo home 


de milleniumdoelen
                                            all rights reserved Greenbytes                                                                                  last update - April 2013                                                                                                     © Copyright 2009-20113